02166915611-09124732005 masoudpaiam@karmaphone.org

برنامه های مربوط به چاپ جزئیات مکالمات در سانترال سری TDA

برای چاپ جزئیات مکالمات انجام شده از طریق مرکز تلفن هم می شود از پرینتر استفاده کرد و هم از کامپیوتر
براستفاده از پرینتر شما به پرینتری نیاز دارید که دارای پورت سریال بوده و پورت موجود هم فعال بوده باشد .
اما برای این که پورتهای سریال در حال حاضر تقریبا از رده خارج شده و پرینترهای موجود در بازار عموما دارای
پورت سریال نمی باشند و هم اینکه استفاده از پرینتر باعث مصرف مداوم کاغذ شده و تقریبا مقرون به صرفه
نمی باشد ، در بیشتر موارد از کامپیوتر برای این منظور استفاده می شود .
برای وصل کردن کامپیوتر به مرکز تلفن به منظور دیدن گزارش جرئیات مکالمه شما علاوه بر یک عدد کابل رابط
و یک عدد کامپیوتر به یک نرم افزار مخصوص نیز نیاز دارید که این نرم افزار در بازار می باشد و RS232
برای گرفتن گزارش تقریبا به هیچ نوع تنظیماتی در این مرکز تلفن نیاز ندارید و سه عدد برنامه هست که شما
باید نسبت به تنظیم انها اقدام کنید

/ 800/ 804/ 805

 تنظیم پارامترهای مربوط به پورت سریال

در این برنامه شما می توانید ؛ پارامترهای مربوط به پورت سریال مرکز تلفن را تنظیم کنید ( برای ارتباط مرکز
تلفن با کامپیوتر ویا پرینتر )

ثبت اطلاعات مکالمات خروجی در سانترال

در برنامه شماره 804 شما می توانید برای مرکز تلفن تعیین کنید که ایا جزئیات مکالماتی که از طرف داخلیهای سانترال برقرار می گردد   به خروجی پورت سریال فرستاده شود یا نه . اگر در برنامه گزینهPrint انتخاب شود ، جزئیات به خروجی پورت سریال فرستاده شده و اطلاعات در صورت وصل بودن پرینتر به اینپورت چاپ شده و در صورت وصل بودن کامپیوتر در حافظه کامپیوتر ذخیره خواهد شد
یعنی شما می توانید گزارشات مربوط به مکالماتی که از داخل برقرار می شوند را داشته باشیدپس از ورود به حالت برنامه ریزی و وارد کردن کد برنامه ( 804 ) با فشار دادن دگمه ENTERعبارت زیر بر  روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد
SMDR Outgoing
Print
در این زمان شما می توانید با استفاده از دگمهSEL گزینه مورد نظرتان را انتخاب کنید پس از انتخاب گزینه مورد نظرتان با فشار دادن دگمهENTERاطلاعات وارد شده را ثبت کرده و در ادامه با فشار دادن دگمهEND از این برنامه خارج شوید.

 ثبت اطلاعات مکالمات ورودی در سانترال

برنامه بعدی برنامه شماره 805 می باشد که در این برنامه شما می توانید فرستاده شدن جزئیات مکالماتوارد شده به خروجی پورت سریال را تعیین کنید .
واگر در این برنامه شما گزینه Printرا انتخاب کنید . جزئیات مکالمات وارد شده به مرکز تلفن نیز به خروجی سریال فرستاده خواهد شد تا اینکه با استفاده از پرینتر چاپشده و یا در حافظه کامپیوتر ذخیره شود .

نکته مهم در این مورد این است که اگر بر روی سانترال کارت کالر ای دی نصب نشده باشد این حالت عبارت
Incoming درقسمت شماره تلفن وارد شده ثبت خواهد شد و در صورتی که کارت کالر ای دی نصب شده باشد در این حالت شماره تلفن وارد شده ثبت خواهد شد.

 

 

پس از ورود به حالت برنامه ریزی و وارد کردن کد برنامه ( 805 ) با فشار دادن دگمهENTER عبارت زیر برروی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.
SMDR Incoming
Print
در این زمان شما می توانید با استفاده از دگمه SELگزینه مورد نظرتان را انتخاب کنید  اطلاعات وارد شده را   پس از انتخاب گزینه مورد نظرتان با فشار دادن دگمهENTERثبت کرده و در ادامه بافشار دادن دگمهEND
از این برنامه خارج شوید .